Reilusti edellistä kuvaa entisempi eläin.

Even more ex-animal.