Harvinainen hetki - näkymä alas laaksoon ilman pilviä.

A rare moment - a cloudless view down to the valley.