Epäselvä kuva pakolaisvaara-liikennemerkistä.

Unclear picture of the refugee danger sign near the Mexican border. (San Diego)