Yleiskuva, jossa näkyvissä erivärisiä kalliokerrostumia.

Overview of the Grand Canyon.