Kyläpäällikon maja Viseiseissä.

The hut of the village chief in Viseisei.