Näkymä Kintamanista Gunung Baturille ja kraatterijärvelle.

A view from the Kintaman to Gunung Batur and its crater lake.