Kuva 3.49: Yksi lukuisista riippusilloista reitin varrella.

Picture 3.49: One of the many suspension bridges along the way.