Kuva 3.18: Buddhalaisia rukousympyröitä Pisangissa. Näitä oli matkan varrella ja kylissä paljon ja ne kuului aina ohittaa vasemmalta puolen ja pyörittää ympyröitä myötäpäivään.

Picture 3.18: Buddhist prayer wheels in Pisang. There were lots of them along the way. You were always supposed to pass them by from the left side and rotate them clockwise.