Kuva 3.16: Yksi lukuisista reitin varren riippusilloista.

Picture 3.16: One of the many suspension bridges along the way.