Toinen kuva padosta. Tässä mittakaavaa voi hahmottaa padon päällä olevien tummien pisteiden avulla - ne nimittäin ovat autoja.

Another picture of the dam.