Yksi monista vuoren rinteillä sijaitsevista temppeleistä matkalla Ubudista Lovinaan.

One of the many temples between Ubud and Lovina.