www.pertti.com

Autoveromuutos 2016-2019 – Autojen hintamuutosten analyysi – Kuinka paljon autovero muuttuu eri malleilla?

 

Hallitusohjelmaan kirjattiin v. 2015 tavoite pienentää autoverotusta pienipäästöisiä autoja suosien. Tämä aiheutti hämmennystä auton ostajien ja myyjien keskuudessa - kuinka paljon autovero muuttuisi eri automalleilla ja milloin? Talouspoliittinen ministerivaliokunta julkisti 23.6.2015 ehdotuksensa autoveromuutoksesta. Sen mukaan autoveroa alennettaisiin portaittain neljässä erässä v. 2016-2019 siten, että enintään 140 g/km CO2 -päästöt omaavien automallien autoveroa alenisi ja sitä suurempipäästöisten autovero pysyisi ennallaan.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta julkisti myös tässä yhteydessä uudet tulevat autoveroprosentit. Varsinainen hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta on tarkoitus antaa syksyllä.

Oheisessa analyysissa on pyritty selvittämään sitä, miten uusien henkilöautojen hinnat muuttuvat mikäli veromuutos tulee voimaan ehdotetulla tavalla. Analyysissa on selvitetty seuraavia asioita:

1        Malliversiokohtaiset hintamuutokset

2        Hintamuutokset merkeittäin

3        Yhteenveto

Tausta-aineisto ja oletukset

Analyyseja varten laskettiin Autotuojat Ry:n Autotietokannan mukaisille Suomessa 23.6.2015 tilanteessa hinnoitelluille uusille henkilöautoille kirjoitushetkellä (24.6.2015) voimassa olevan Autoverolain mukaiset veroprosentit ja autoverot sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan julkaisemien vuosille 2016-2019 suunniteltujen uusien verotaulukoiden mukaiset veroprosentit ja autoverot. Näiden lisäksi laskettiin kunkin automallin/version nykyiset verolliset pyyntihinnat ja uusien verotaulukoiden mukaiset verolliset pyyntihinnat ja verrattiin näiden muutoksia toisiinsa.

Autotuojat Ry:n Autotietokannasta löytyi 5.715 kpl uusia henkilöautomalleja/versioita. Näiden osalta Autotietokannasta otettiin seuraavat tiedot:

-         Merkki

-         Malli

-         Tarkenne (=malliversio)

-         Autoveroton pyyntihinta

-         CO2-päästöt (g/km)

Autotietokannan pohja-aineistoon yhdistettiin autoverolain ja sen muutosehdotuksen tiedot ja laskettiin em. veroprosentti-, autovero- ja pyyntihintatietoja malliversiokohtaisesti.

Analyyseja tehtäessä on oletettu, että automallien verottomat pyyntihinnat pysyisivät ennallaan myös autoveromuutoksen jälkeen.

 

1.    Malliversiokohtaiset hintamuutokset

 

Analysoituja malliversioita oli 5.715 kpl. Oheisessa taulukossa on esitetty kaikkien malliversioiden hintamuutokset v. 2015-2019:

T01 Malliversiokohtaiset hintamuutokset

Autovero olisi laskemassa enintään 140 g/km päästävillä autoilla eli muutoksia tapahtuisi seuraavasti:

Analyysin perusteella autovero laskisi 63,2 %:lla malliversioista ja pysyisi ennallaan 36,8 %:lla myynnissä olevista malliversioista.

Oheisessa kuvaajassa on esitetty vuosittaiset keskimääräiset verollisen pyyntihinnan alennukset niiden malliversioiden osalta, joiden autovero alenisi veromuutoksen myötä:

 

Vuonna 2016 pyyntihinnat laskisivat siis keskimäärin 305 eur niiden 3.611 mallin osalta, joiden pyyntihinta alenisi. Vastaava alennus v. 2019 olisi 1.182 eur verrattuna v. 2015 pyyntihintoihin. Mikäli pyyntihinnan keskimääräinen alennus laskettaisiin huomioiden myös ne malliversiot, joiden hinta ei alene, niin v. 2016 pyyntihintojen aleneminen olisi keskimäärin 192 eur (-0,5 %) ja hinnanalennus v. 2015-2019 olisi -747 eur (-2,2 %).

Tarkasteltaessa yksittäisiä malliversioita suurimmat euromääräiset hinnanalennukset olisivat seuraavilla autoilla:

Selvästi suurin hinnanalennus olisi Porsche 918 -mallin kahdella eri versioilla, joilla hinnanalennus olisi yli 50 teur. Näiden jälkeen seuraavaksi suurin hinnanalennus olisi Mercedes-Benz S -sarjan hybridiversiolla (6,9 teur).

2.    Hintamuutokset merkeittäin

 

Kun tarkastellaan malliversiokohtaisia hintamuutoksia automerkeittäin niin merkkikohtaiset keskimääräiset hintamuutokset v. 2015-2019 ovat seuraavan taulukon mukaisia. Merkit on järjestetty taulukossa 01-05/2015 rekisteröintitilastojen mukaiseen järjestykseen.

T02 Muutokset – merkeittäin

Kymmenen eniten myydyn merkin osalta keskimääräiset euromääräiset hintamuutokset olisivat seuraavat:

Suurin keskimääräinen hinnanalennus top 10 -merkeistä olisi Volvolla (1.153 eur) ja Skodalla (950 eur). Pienimmät keskimääräiset alennukset olisivat Kialla (276 eur) ja Volkswagenilla (590 eur).

Kun tarkastellaan automerkkejä siten, että lasketaan niiden malliversioiden lukumääräiset jakaumat, joiden hinta laskee tai pysyy ennallaan niin päästään seuraaviin tuloksiin.

T03 Merkkikohtaiset muutosten jakaumat

Oheisessa kaaviossa on esitetty rekisteröintitilastojen top-10 merkkien osalta niiden malliversioiden suhteellinen osuus kaikista merkin malliversioista, joiden hinta laskisi veromuutoksen myötä.

Tässä tilastossa Skoda (88 %) ja Nissan (83 %) pärjäävät parhaiten rekisteröintikärjen osalta. Heikoimmin top 10 -merkeistä pärjäävät Kia (44 %) ja Mercedes-Benz (49 %).

3.    Yhteenveto

 

Mikäli hallituksen suunnittelemat v. 2016-2019 autoveron alennukset toteutuisivat ja enintään 140 g/km CO2 -päästöt omaavien automallien autovero laskisi, niin analysoiduista 5.715 kpl autoista n. 63 %:n hinnat laskisivat.

Keskimääräiset hinnanalennukset olisivat kuitenkin pieniä, sillä v. 2016 pyyntihintojen aleneminen olisi keskimäärin 192 eur (-0,5 %) ja hinnanalennus v. 2015-2019 olisi -747 eur (-2,2 %).

Suurin keskimääräinen malliversiokohtainen hinnanalennus rekisteröintitilaston top 10 -merkeistä olisi Volvolla (1.153 eur) ja Skodalla (950 eur). Pienimmät keskimääräiset alennukset olisivat Kialla (276 eur) ja Volkswagenilla (590 eur).

Kun rekisteröintitilaston top 10 -merkkejä tarkastellaan siten, että kuinka suurella osalla merkin malliversioista pyyntihinta laskisi, niin Skoda (88 %) ja Nissan (83 %) pärjäävät parhaiten. Heikoimmin top 10 -merkeistä pärjäävät Kia (44 %) ja Mercedes-Benz (49 %).

 

Teksti ja analyysit: Pertti Ojala 24.6.2015

www.pertti.com