www.pertti.com

Autoveromuutos 2012 – Autojen hintamuutosten analyysi – Kuka voittaa ja kuka häviää?

 

[Päivitys 26.1.2012: Autoveromuutos tulee voimaan vasta 1.4.2012 alkaen. Veromuutoksen sisältö ei kuitenkaan muuttunut eli alla olevat analyysit ovat edelleen relevantteja vaikka muutosten voimaantulo hieman viivästyikin. Tekemäni analyysit saivat syksyllä hieman laajempaakin julkisuutta kun Talouselämä-lehti uutisoi omilla nettisivuillaan analyysejäni. Talouselämän juttu löytyy täältä.]

 

Autoverotukseen suunnitellaan muutoksia 1.1.2012 alkaen. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä olemassa virallista hallituksen esitystä suunnitelluista lakimuutoksista, mutta Talouselämä –lehti julkaisi 19.9.2011 nettisivuillaan luonnoksen hallituksen esityksestä, jossa on esitetty myös uudet suunnitellut veroprosentin määritystaulukot henkilöautoille.

Oheisessa analyysissa on pyritty selvittämään sitä, miten uusien henkilöautojen hinnat muuttuvat mikäli veromuutos tulee voimaan ehdotetulla tavalla. Analyysissa on selvitetty seuraavia asioita:

1        Malliversiokohtaiset hintamuutokset

2        Hintamuutokset merkeittäin

3        Hintamuutokset malleittain

4        Yhteenveto

Tausta-aineisto ja oletukset

Analyyseja varten laskettiin Autotuojat Ry:n Autotietokannan mukaisille Suomessa 20.9.2011 tilanteessa hinnoitelluille uusille henkilöautoille kirjoitushetkellä (21.9.2011) voimassa olevan Autoverolain mukaiset veroprosentit ja autoverot sekä Talouselämän julkaisemien 1.1.2012 mahdollisesti voimaan tulevien uusien verotaulukoiden mukaiset veroprosentit ja autoverot. Näiden lisäksi laskettiin kunkin automallin/version nykyiset verolliset pyyntihinnat ja uusien verotaulukoiden mukaiset verolliset pyyntihinnat ja verrattiin näiden muutoksia toisiinsa.

Autotuojat Ry:n Autotietokannasta löytyi 5.955 kpl uusia henkilöautomalleja/versioita. Näiden osalta Autotietokannasta otettiin seuraavat tiedot:

-         Merkki

-         Malli

-         Tarkenne (=malliversio)

-         Autoveroton pyyntihinta

-         CO2-päästöt (g/km)

Autotietokannan pohja-aineistoon yhdistettiin autoverolain ja sen muutosehdotuksen tiedot ja laskettiin em. veroprosentti-, autovero- ja pyyntihintatietoja malliversiokohtaisesti.

Analyyseja tehtäessä on oletettu, että automallien verottomat pyyntihinnat pysyisivät ennallaan myös autoveromuutoksen jälkeen.

 

1.    Malliversiokohtaiset hintamuutokset

 

Analysoituja malliversioita oli 5.955 kpl. Oheisessa taulukossa on esitetty kaikkien malliversioiden hintamuutokset:

T01 Malliversiokohtaiset hintamuutokset

Malliversiokohtaisten hintamuutosten yhteenveto on alla:

Analyysin perusteella n. 95 %:lla malliversioista autoveromuutos aiheuttaisi autoverollisen pyyntihinnan nousua ja vain 4,2 %:lla (250 kpl) malliversioista hinta laskisi veromuutoksen myötä. Kaikkien mallien keskimääräinen hinnankorotus olisi 2.593 eur per malliversio. Prosentuaalisesti keskimääräinen hinnankorotus olisi 4,6 % autoverollisesta pyyntihinnasta.

Ne 250 malliversiota, joiden hinta laskisi veromuutoksen yhteydessä on listattu oheisessa taulukossa:

T02 Malliversiot – hinta laskee

Uudet autoverotaulukot on suunniteltu niin, että 110 g/km päästötasolla veroprosentti ei muutu. Tällaisia malliversioita, joiden hinta ei muuttuisi veromuutoksen seurauksena löytyi hinnastosta 31 kpl.

T03 Malliversiot – hinta ennallaan

Suurimmat euromääräiset hinnankorotukset ovat luonnollisesti niillä verottomilta pyyntihinnoiltaan kalliimmilla automalleilla, joilla myös CO2-päästöt ovat korkeat. Euromääräisesti vähintään 10 teur hinnankorotuksia löytyi 210 malliversiolta.

T04 Malliversiot – hinta nousee yli 10 teur

Malliversioita, joiden suhteellinen hinnankorotus olisi vähintään 10 % löytyi puolestaan 567 kpl eli 9,5 % kaikista malliversioista.

T05 Malliversiot – hinta nousee yli 10 pros

 

1.    Hintamuutokset merkeittäin

 

Kun tarkastellaan malliversiokohtaisia hintamuutoksia automerkeittäin niin merkkikohtaiset keskimääräiset hintamuutokset ovat seuraavan taulukon mukaisia. Merkit on järjestetty taulukossa 01-08/2011 rekisteröintitilastojen mukaiseen järjestykseen.

T06 Muutokset – merkeittäin

Kymmenen eniten myydyn merkin osalta keskimääriset hintamuutokset olisivat seuraavat:

Eniten myytyjen merkkien osalta suurimmat keskimääräiset hintamuutokset olisivat Mercedes-Benzillä (5.102 eur) ja rekisteröintitilastojen ykköspaikkaa tällä hetkellä pitävällä Volkswagenilla (3.384 eur). Pienimmät keskimääräiset hintamuutokset rekisteröintilaston kärkikymmenikössä olisivat Kialla (807 eur), Skodalla (985 eur) ja Toyotalla (1.331 eur).

Kaikkia automerkkejä tarkasteltaessa 10 merkkiä, joilla keskimääräiset hintamuutokset olisivat pienimpiä olisivat seuraavat:

Selvää ykköstilaa pitää hallussaan Smart, jonka malliversioiden hinta laskisi keskimäärin 62 eur. Muut tällä listalla olevat merkit ovat Skodaa ja Kiaa lukuunottamatta sellaisia, jotka eivät olleet alkuvuoden rekisteröintitilastoissa kymmenen suosituimman merkin joukossa. Näillä merkeillä saattaa jatkossa olla paremmat mahdollisuudet kärkkyä paikkaa rekisteröintitilastojen kymmenen parhaan joukossa.

Suurimmat keskimääräiset euroina lasketut hintamuutokset olisivat seuraavilla merkeillä:

Suurimpien keskimääräisten hintamuutosten listalla kärkisijaa pitävät kalliimmat erikoismerkit, joilla ei ole suurta merkitystä koko automarkkinoiden kannalta. Tälle listalle mahtuu kuitenkin myös rekisteröintitilastoissa menestyneet Mercedes-Benz (10. rek.tilastoissa), BMW (13.) ja Volkswagen (1.).

Kun tarkastellaan automerkkejä siten, että lasketaan niiden malliversioiden lukumääräiset jakaumat, joiden hinta laskee, pysyy ennallaan tai nousee niin päästään seuraaviin tuloksiin.

T07 Merkkikohtaiset muutosten jakaumat

Oheisessa kaaviossa on esitetty rekisteröintitilastojen top-10 merkkien osalta niiden malliversioiden suhteellinen osuus kaikista merkin malliversioista, joiden hinta nousisi veromuutoksen myötä.

Tässä tilastossa Toyota (86,4 %) ja Skoda (88,4 %) pärjäävät parhaiten rekisteröintikärjen osalta. Mercedes-Benzillä kaikkien malliversioiden hinta nousisi veromuutoksen myötä, Volvolla hintanousujen osuus olisi 98,3 % kaikista malliversioista. Myös rekisteröintitilastojen kärkimerkillä Volkswagenilla 96,1 % malliversioista saisi korotetut hinnat veromuutoksen vaikutuksesta.

Kaikkien merkkien osalta vähiten hintamuutoksia olisi seuraavilla kymmenellä merkillä.

Selvästi vähiten hinnankorotuksia olisi tiedossa Smartilla (38,1 %). Muut tässä tilastossa menestyjät olisivat Seat, Toyota, Peugeot, Suzuki, Skoda, Renault, Mini, Citroen ja Fiat.

Merkkejä, joiden kaikkien mallien hinta nousisi veromuutoksen myötä löytyi 14 kpl. Ne olivat:

-         Alfa Romeo

-         Chevrolet

-         Dacia

-         Dodge

-         Ferrari

-         Jaguar

-         Jeep

-         Land Rover

-         Maserati

-         Mazda

-         Mercedes-Benz

-         Porsche

-         Saab

-         Subaru

Näillä merkeillä kaikkien myynnissä olevien malliversioiden päästöt ylittävät 110 g/km.

Seuraavassa kaaviossa on esitetty niiden malliversioiden lukumäärät automerkeittäin, joiden hinta laskisi. Kaaviossa automerkit on lueteltu rekisteröintitilastojen mukaisessa järjestyksessä.

Rekisteröintitilastojen kärkineliköllä eli Volkswagenilla, Toyotalla, Fordilla ja Skodalla löytyy kullakin valikoimistaan kohtuullinen määrä malleja, joiden hinta laskisi veromuutoksen myötä.

Kun tarkastelua laajennetaan siten, että lasketaan merkkikohtaisesti niiden malliversioiden lukumäärät ja suhteelliset osuudet, joiden hintanousu olisi alle 1 teur niin tilanne näyttää seuraavan kaavion mukaiselta. Kaaviossa merkit on järjestetty rekisteröintitilaston mukaiseen järjestykseen.

Kärkimerkeistä Toyotalla on tarjolla lukumääräisesti vähemmän pienen hinnannousun kohteeksi joutuvia malliversioita, mutta suhteellisesti tarkasteltuna näiden osuus on kuitenkin 51 % kaikista Toyota-malliversioista.

 

2.    Hintamuutokset malleittain

 

Kun malliversiokohtaiset tiedot tiivistetään mallikohtaisiksi niin päästään seuraavan taulukon mukaisiin lukuihin.

T08 Muutokset – malleittain

Mallikohtaisia muutoksia tarkasteltaessa on huomioitava se, että joillakin merkeillä saman mallisarjan eri malliversiot luokitellaan analyysin perusaineistossa eri malleiksi. Suurin vaikutus tällä on BMW:n mallisarjojen analyysin tuloksiin, koska esim. 5-sarjan eri moottoriversiot on ilmoitettu eri malleina. Täten esim BMW 5-sarjan osalta malleja on analyysin mukaan yhdeksän kun taas esim. Mercedes-Benzin E-sarja on esitetty vain yhtenä mallina.

Mallikohtaisissa tarkasteluissa kannattaa huomioida myös se, että analyysi on tehty mallisarjan kaikkien malliversioiden hintamuutosten perusteella ja mallisarjan sisällä voi olla erittäin suuria vaihteluja hintamuutoksissa.

Seuraavaksi tarkasteltiin 1-8/2011 mallikohtaisten rekisteröintitilastojen 30 eniten myytyä mallia siten, että mikäli samasta mallista oli perusaineistossa useampi kuin yksi malli niin tarkasteluun otettiin siitä huolimatta ainoastaan yksi malli(sarja) jokaista top-30 mallia kohti. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että rekisteröintitilaston VW Golfia edustaa ainoastaan VW Golf ilman VW Golf Plus –mallia vaikka rekisteröintilaston Golf-myyntilukuihin saattaisikin sisältyä myös malli Golf Plus. Suurin vaikutus tällä on edelleenkin BMW-mallistoon, josta top-30 listalle yltää BMW 5-sarja. Tämän edustajaksi tarkasteluun otettiin malli BMW 520D.

Top-30 rekisteröityjen mallien osalta keskimääräiset malliversiokohtaiset hinnannousut näyttäisivät seuraavilta.

Kun tarkasteluun otetaan vain top-10 mallit ja järjestetään ne keskimääräisen hinnankorotuksen mukaiseen järjestykseen niin tilanne on oheisen kaavion mukainen.

Kärkikymmeniköstä parhaiten pärjäävät Ford Focus (+484 eur) ja Kia cee’d (+547 eur). Selvästi huonoiten tässä tarkastelussa pärjää Audi A4 (+2.283 eur).

Seuraavassa kaaviossa on esitetty samojen top-10 mallien osalta mallin suurimmat ja pienimmät yksittäiset hintamuutokset.

Kun tarkastellaan top-10 malleja niin, että lasketaan niiden malliversioiden osuus, joiden hinta nousisi alle 1 teur niin tilanne näyttää seuraavalta. Mallit on järjestetty rekisteröintitilastojen mukaiseen järjestykseen.

Tarkasteltaessa top-10 malleja kokoluokittain niin Golf-luokassa Ford Focuksen ja Kia cee’din yhdenkään malliversion autoverollinen pyyntihinta ei olisi nousemassa yli tuhatta euroa eli näiden osalta kilpailutilanne näyttää hyvältä. VW Golfin osalta alle tuhannen euron hinnannousu olisi tulossa 83 %:iin malliversioista. Saman luokan autoista seuraavina olisivat Astra (65 %), Octavia (61 %) ja Qashqai (46 %).

Pykälää suuremmassa luokassa tässä tarkastelussa parhaiten pärjää Passat 54 %:n osuudellaan. Muut tämän luokan mallit top-10:ssä ovat Mondeo (30 %), Avensis (26 %) ja Audi A4 (13 %).

 

3.    Yhteenveto

 

Autoverotukseen suunnitellaan muutoksia 1.1.2012 alkaen. Mikäli suunnitellut veroprosenttien muutokset toteutuisivat niin analysoiduista 5.955:stä henkilöautojen malliversioista n. 95 %:lla autoveromuutos aiheuttaisi autoverollisen pyyntihinnan nousua ja vain 4,2 %:lla (250 kpl) malliversioista hinta laskisi veromuutoksen myötä. Kaikkien mallien keskimääräinen hinnankorotus olisi 2.593 eur per malliversio. Prosentuaalisesti keskimääräinen hinnankorotus olisi 4,6 % autoverollisesta pyyntihinnasta.

Eniten myytyjen merkkien osalta suurimmat keskimääräiset malliversiokohtaiset hintamuutokset olisivat Mercedes-Benzillä (5.102 eur) ja rekisteröintitilastojen ykköspaikkaa tällä hetkellä pitävällä Volkswagenilla (3.384 eur). Pienimmät keskimääräiset hintamuutokset rekisteröintilaston kärkikymmenikössä olisivat Kialla (807 eur), Skodalla (985 eur) ja Toyotalla (1.331 eur). Kaikkien merkkien keskimääräisiä hintamuutoksia tarkasteltaessa selvää ykköstilaa pitää hallussaan Smart, jonka malliversioiden hinta laskisi keskimäärin 62 eur. Muita hyvin menestyneitä merkkejä tällä mittarilla olisivat mm. Dacia, Fiat ja Kia. Suurimpia hintamuutoksia kohtaavien merkkien joukkoon mahtuu rekisteröintitilastojen kärkimerkeistä Mercedes-Benz (10. rek.tilastoissa), BMW (13.) ja Volkswagen (1.).

Rekisteröintitilaston kärkimerkeistä Toyota (86,4 %) ja Skoda (88,4 %) pärjäävät parhaiten tarkasteltaessa niiden malliversioiden osuutta kaikista merkin malliversioista, joiden hinta nousisi. Mercedes-Benzillä kaikkien malliversioiden hinta nousisi veromuutoksen myötä, Volvolla hintanousujen osuus olisi 98,3 % kaikista malliversioista. Myös rekisteröintitilastojen kärkimerkillä Volkswagenilla 96,1 % malliversioista saisi korotetut hinnat veromuutoksen vaikutuksesta. Selvästi vähiten hinnankorotuksia olisi tiedossa Smartilla ja muita tällä mittarilla menestyjiä olisivat Seat, Toyota ja Peugeot. Rekisteröintitilastojen kärkineliköllä eli Volkswagenilla, Toyotalla, Fordilla ja Skodalla löytyy kuitenkin kullakin valikoimistaan kohtuullinen määrä malleja, joiden hinta laskisi veromuutoksen myötä.

Mallikohtaisessa tarkastelussa top-10 rekisteröityjen mallien osalta keskimääräisten hinnankorotusten suhteen parhaiten pärjäävät Ford Focus (+484 eur) ja Kia cee’d (+547 eur). Selvästi huonoiten tässä tarkastelussa pärjää Audi A4 (+2.283 eur). Golf-luokan eniten rekisteröidyistä malleista Ford Focuksen ja Kia cee’din yhdenkään malliversion autoverollinen pyyntihinta ei olisi nousemassa yli tuhatta euroa eli näiden osalta kilpailutilanne näyttää hyvältä.

Tehtyjä analyyseja voisi kehittää edelleen mm. vertailemalla keskenään samoissa kokoluokissa kilpailevien automallien hintamuutoksia. Mallikohtaisia tarkasteluja voisi myös tarkentaa mikäli käytettävissä olisi tietoa myydyimpien mallien suosituimmista moottoriversioista.

Yhteenvetona analyysista voi todeta, että tulevat hinnankorotukset ovat niin merkittäviä, että kuluttaja kärsii kuten autokauppakin. Valtio havittelee veromuutoksilla autoverotuottojen kasvua pidemmällä tähtäimellä, mutta ainakin lyhyellä tähtäimellä seurauksena veromuutoksen aiheuttamista merkittävistä hinnankorotuksista olisi mitä luultavammin myös valtion verotuottojen pieneminen autokaupan hyytymisen vuoksi.

 

Teksti ja analyysit: Pertti Ojala

www.pertti.com