24.4.2012

Uusien autojen hintavertailu – Suomi vs. Saksa – 2012

Kannattaako uusi auto hankkia Suomen sijasta esim. Saksasta? Moni auton ostaja pohtii tuota kysymystä, mutta aika harva yksityishenkilö on käytännössä lähtenyt tuomaan uutta autoa itselleen muualta EU-alueelta johtuen mm. tuonnin esteenä toimivasta Suomen hankalaselkoisesta autoverotuksesta. Uuden auton tuonnin kannattavuutta voi kuitenkin pyrkiä selvittämään vertailemalla eri maiden verottomia hintoja keskenään.

Uusien tuontiautojen osalta varsinainen autovero maksetaan samoilla periaatteilla kuin ns. Suomi-auton kohdallakin. Arvonlisäverotuksessa alle 6 kk vanhan ja alle 6.000 km ajetun auton osalta ALV maksetaan Suomeen tämän hetken 23 % verokannan mukaisesti.

Oheisessa uusien autojen hintavertailussa on verrattu Suomen v. 2011 rekisteröintitilastojen mukaan 30:n eniten myydyn automallin hintoja Saksassa ja Suomessa seuraavin kriteerein valittujen malliversioiden osalta:

        - Automallit on valittu Autoalan Tiedotuskeskuksen julkaisemien v. 2011 henkilöautojen rekisteröintitilastojen perusteella (30 myydyintä mallia)

      - Kustakin myydyimmästä automallista on valittu vertailuun eniten myyty yksittäinen malliversio Suomen Tullin julkaisemien ”Uusien henkilöautojen ensiverotuspäätökset 1.1.-31.12.2011 – 100 eniten verotettavaksi ilmoitettua mallia” –tilastojen perusteella. Mikäli jonkin automallin mitään malliversiota ei löytynyt Tullin v. 2011 tilastosta niin eniten myyty versio on poimittu v. 2010 tai 01-03/2012 vastaavasta tilastosta. Tällä tavalla löydettiin kaikista muista malleista paitsi Skoda Fabiasta myydyin malliversio. Fabiasta tarkasteluun otettiin Suomen hinnaston halvin versio.

  - Tämän jälkeen poimittiin Tullin tilastoa vastaava malliversio Autotuojat Ry:n Autotietokannan autohinnastosta. Tullin tilastoissa ei kerrota malliversioista esim. tarkempaa varusteversiota ja tarkasteluun valittiin Autotietokannan hinnastosta yleensä halvin vastaava malliversio

Em. kriteerein valittujen malliversioiden osalta verrattiin autoverottomia suomalaisia ja saksalaisia hintoja keskenään. Hintatiedot on poimittu huhtikuussa 2012. Vertailuissa käytetyissä hinnoissa ei ole mukana mahdollisia toimituskuluja eikä vertailuissa ole huomioitu automallien mahdollisia maiden välisiä varuste-eroja.

Uusien autojen hintavertailussa voi käyttää myös EU:n vuosittaista laajaa selvitystä eri EU-maiden verottomista uusien autojen hinnoista. Tämän selvityksen tulokset julkaistaan EU Car Price Reportissa. EU Car Price Report ei kuitenkaan huomioi sitä, että joissain maissa uusista autoista saatavat alennukset ovat huomattavasti suurempia kuin esim. Suomessa. Tämän vuoksi tässä tekemässäni hintavertailussa vertaillaan myös saksalaisia alennettuja hintoja suomalaisiin hintoihin.

Hintavertailut malliversioittain – Suomi vs. Saksa – ohjehinnoin

Suomen ja Saksan ohjehintojen vertailu tehtiin seuraavien hintatietojen perusteella:

- Suomen hinnat = Autotietokannan mukainen autoveroton pyyntihinta (sis. alv 23 %, ei sis. autoveroa)

- Saksan hinnat = autovalmistajien/maahantuojien nettisivujen mukaiset viralliset myyntihinnat Saksassa vähennettynä Saksan 19 % arvonlisäverolla ja lisättynä Suomen 23 % alv:lla

Näin saatiin muodostettua vertailukelpoiset autoverottomat hinnat. Oheisessa taulukossa on esitetty malliversiokohtaiset ohjehintojen hintaerot lajiteltuna prosentuaalisen hintaeron mukaan.

T01 Hintaerot ohjehinnoin – Uusien autojen hintavertailu – Saksa vs. Suomi

Kaikkien vertailussa mukana olleiden malliversioiden osalta Suomen ohjehinnat olivat halvemmat kuin Saksassa keskimääräisen hintaeron ollessa -3.059 eur (-14,0 %). Hintaeron vaihteluväli oli -1,8 % - -36,8 %.  Euromääräisesti tarkasteltuna hintaerot olivat välillä -305 eur - -8.037 eur. Merkittävin hintaero sekä prosentuaalisesti, että euromääräisesti mitattuna oli Mazda 6 –mallilla.

Ohjehintojen hintaerot on esitetty myös oheisessa kuvaajassa.

Hintaerot ohjehinnoin

Hintavertailut malliversioittain – Suomi vs. Saksa – alennushinnoin

Saksassa suurimmasta osasta uusia autoja on saatavilla huomattavia alennuksia. Alennukset ovat myös helposti saatavilla ja todettavissa, sillä markkinoilla on runsaasti erilaisia uusien autojen nettivälittäjiä, jotka julkaisevat valmiiksi tingittyjä hintoja omilla sivuillaan. Alennukset ovat tyypillisesti luokkaa 15-25 %.

Osa näistä nettivälittäjistä toimii siten, että ne ovat sopineet eri merkkien virallisten jälleenmyyjien kanssa alennetut myyntihinnat ja välittäjä ainoastaan välittää kaupan ostajan ja merkkiliikkeen välillä. Tällaisessa liiketoimintamallissa ostaja tekee varsinaiset kaupat suoraan merkkiliikkeen kanssa ja yleensä ostaja ei maksa välittäjälle mitään välityspalkkiota. Välittäjät saavat oman palkkionsa suoraan merkkiliikkeiltä.

Toinen välittäjätyyppi on sellainen, joka ostaa autot itse esim. jonkin toisen EU-maan merkkiliikkeestä (EU-Neuwagen) ja ostaja tekee kaupat välittäjän kanssa.

Suomessa alennukset ovat huomattavasti läpinäkymättömämpiä eikä niiden todellisesta tasosta ole tarkkaa tietoa. Suoralla kaupalla suomalaisten alennusten taso lienee kuitenkin tyypillisesti luokkaa 5-8 %.

Koska Suomen alennuksista ei ole käytettävissä tarkkkaa tietoa niin alennushintavertailussa verrattiin hintoja seuraavasti:

- Suomen hinnat = Autotietokannan mukainen autoveroton pyyntihinta (sis. alv 23 %, ei sis. autoveroa) ilman alennuksia

- Saksan hinnat = Viiden eri nettivälittäjän hinnastojen mukaisista hinnoista halvin vähennettynä Saksan 19 % arvonlisäverolla ja lisättynä Suomen 23 % alv:lla

Alennushintavertailun tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa:

T02 Hintaerot alennushinnoin – Uusien autojen hintavertailu – Saksa vs. Suomi

Saksan alennukset huomioiden hintaerot kääntyvät Saksan hyväksi keskimäärin 9,7 % (2.045 eur). Mikäli Suomen keskimääräiseksi alennukseksi arvioitaisiin esim. 7 %, niin tämä huomioiden keskimääräiset hintaerot Saksaan eivät kuitenkaan olisi merkittäviä tutkittujen malliversioiden osalta. Yksittäisten malliversioiden hintaerot olivat prosentuaalisesti tarkasteltuna välillä -2,6 % - 19,1 % ja euromääräisesti -557 eur - 4.265 eur. Yli 15 % hintaeroja Saksan hyväksi löytyi malleilla Kia Ceed, Citroen C4, Hyundai i20, Nissan Juke ja Hyundai i30. Mazda 6 olisi myös Saksan alennetuilla hinnoilla kalliimpi kuin suomalaisella ohjehinnalla.

Euromääräisesti yli 4 teur hintaeroja Saksan hyväksi oli malleilla VW Passat ja Volvo XC60. Seuraavaksi suurimmat euromääräiset hintaerot (yli 3,5 teur) olivat malleilla Skoda Superb, BMW 5-sarja ja Ford Mondeo.

Ohessa on esitetty hintaerot kuvaajan muodossa:

Hintaerot alennetuin hinnoin

Saksan alennusprosentit ja euromääräiset alennukset (alv 19 %) on esitetty oheisessa kaaviossa:

Saksan alennusprosentit

Keskimääräinen Saksan alennusprosentti oli 20,4 % (4.921 eur). Pienimmät alennusprosentit löytyivät Mercedes-Benz E- ja C-sarjoista (8,6 % ja 8,4 %), joille löytyi alennettu hinta ainoastaan yhdeltä tarkastelluista nettivälittäjistä. Muiden mallien alennusprosentit vaihtelivat välillä 14,0 % - 28,7 %. Suurimmat alennusprosentit olivat malleilla Citroen C4, Ford Mondeo ja Toyota Avensis. Euromääräisesti yli 7 teur alennuksia oli saatavilla malleilla Ford Mondeo, VW Passat, Volvo XC60 ja Mazda 6.

Hintaerot merkeittäin

Tarkasteltaessa vertailussa mukana olleiden mallien keskimääräisiä hintaeroja merkeittäin saatiin seuraavia tuloksia:

Hintaerot merkeittäin

Alennetut hinnat huomioiden suurimmat hintaerot Saksan ja Suomen välillä olivat Kialla, Citroenilla ja Hyundailla.

Yhteenveto

Hintavertailussa verrattiin kolmenkymmenen Suomessa myydyimmän automallin suosituimpien malliversioiden osalta suomalaisia ja saksalaisia uusien autojen autoverottomia hintoja. Vertailussa ei ole huomioitu automallien mahdollisia maakohtaisia varuste-eroja.

Vertailtaessa ohjehintoja kaikkien vertailussa mukana olleiden malliversioiden osalta Suomen ohjehinnat olivat halvemmat kuin Saksassa keskimääräisen hintaeron ollessa -3.059 eur (-14,0 %). Hintaeron vaihteluväli oli -1,8 % - -36,8 % (-305 eur - -8.037 eur). Merkittävin hintaero sekä prosentuaalisesti, että euromääräisesti mitattuna oli Mazda 6 –mallilla.

Saksan alennukset huomioiden hintaerot kääntyvät Saksan hyväksi keskimäärin 9,7 % (2.045 eur). Mikäli Suomen keskimääräiseksi alennukseksi arvioitaisiin esim. 7 %, niin keskimääräiset hintaerot Saksaan eivät kuitenkaan olisi merkittäviä tutkittujen malliversioiden osalta. Yksittäisten malliversioiden hintaerot olivat -2,6 % - 19,1 % (-557 eur - 4.265 eur). Yli 15 % hintaeroja Saksan hyväksi löytyi malleilla Kia Ceed, Citroen C4, Hyundai i20, Nissan Juke ja Hyundai i30. Mazda 6 olisi myös Saksan alennetuilla hinnoilla kalliimpi kuin suomalaisella ohjehinnalla.

Euromääräisesti yli 4 teur hintaeroja Saksan hyväksi oli malleilla VW Passat ja Volvo XC60. Seuraavaksi suurimmat euromääräiset hintaerot (yli 3,5 teur) olivat malleilla Skoda Superb, BMW 5-sarja ja Ford Mondeo.

Keskimääräinen Saksan alennusprosentti oli 20,4 % (4.921 eur).

Yleisimpien Suomessa myytävien automallien yksittäisten malliversioiden osalta näyttää siltä, että useimmissa tapauksissa uuden auton saksantuonti ei ole kovin kannattavaa vaikkakin Suomen alennusten läpinäkymättömyys vaikeuttaa vertailua. Joillain yksittäisillä malliversioilla hintaerot ovat kuitenkin niin merkittäviä, että omatuonti saattaa olla järkevää.

Uuden auton omatuonnin kannattavuutta harkittaessa kannattaa kuitenkin huomioida myös se, että nyt vertailtiin vain yksittäisten automallien yksittäisiä malliversioita ja markkinoilta löytyy lukuisia muita automalleja ja malliversioita, joissa hintaerot saattavat olla huomattavasti suurempia.

 

Teksti ja analyysit: Pertti Ojala

www.pertti.com